Tyrėjų grupė

Projektą “Lietuvos jaunimo neformalių savilaidos laikraštėlių („fanzinų“) duomenų bazės kūrimas ir reiškinio tyrimai“ įgyvendina Vilniaus Universiteto, Kauno fakulteto, Skaitmeninės humanitarikos grupė.

Projekto vadovė:

Dr. Egidija Kiškina – atlieka antropologinius kultūrinių grupių (jaunimo subkultūrų, opozicinių grupių, naujųjų religinių grupių, etninių subgrupių), taip pat ilgalaikius akademinio jaunimo grupių tyrimus. Kokybiniuose tyrimuose taiko matematinius metodus. El. p.: egidija.kiskina@knf.vu.lt

Projekto dalyviai:

Dr. Vytautas Evaldas Rudžionis – Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto Lietuvių šnekamosios kalbos fenomenų tyrimų vadovas, taikantis dirbtinio intelekto sistemas natūralios kalbos tekstų apdorojimui. El. p.: vytautas.rudzionis@knf.vu.lt

Dr. Aušra Kairaitytė-Užupė – lietuvių folkloro naratyvų struktūros, įvaizdžių reiškinių, religinių ir akademinio jaunimo grupių tyrėja, taiko etnografinius, longitudinius, skaitmeninės humanitarikos tyrimo metodus. ausra.kairaityte-uzupe@knf.vu.lt

Dr. Agnė Kalėdienė – socialinių tinklų, jaunimo grupių, subkultūrų; etnokultūros ir istorijos vietos jaunimo subkultūrose, rekonstruktorių klubų, šiuolaikinės baltiškosios pagonybės tyrėja. El. p.: agnė.kalediene@knf.vu.lt

Aurelija Dagilytė-Drevel – alternatyvių ir virtualių jaunimo grupių tyrėja, taiko etnografinius ir skaitmeninius tyrimo metodus. Dirba vartotojo patirties tyrimo, jaunimo kultūrinių aplinkų kūrimo ir bendruomenių vadybos srityje. El. p.: auradagi@gmail.com ( aurelija.drevel@knf.vu.lt )

Gintaras Jaronis – lauko tyrimų sklaidos, renginių, parodų kūrėjas, mokomosios audiovizualinės medžiagos kūrėjas, svetainių kūrėjas, duomenų bazių administratorius. Domėjimosi sritis –mažųjų visuomenės grupių tapatybės raiškos meninė fotografija. El. p.: gintaras.jaronis@knf.vu.lt

https://www.facebook.com/skaitmeninehumanitarika

Jaunimo kultūros paveldo archyvo konsultantai:

Nathan Gitkind – 7-to deš. jaunimo hipių grupės “Company“ dalyvis, vienas iš roko grupės “Raganiai“ įkūrėjų (1969 m.).