Tyrėjų grupė

Projektą “Lietuvos jaunimo neformalių savilaidos laikraštėlių („fanzinų“) duomenų bazės kūrimas ir reiškinio tyrimai“ įgyvendina Vilniaus Universiteto, Kauno fakulteto, Skaitmeninės humanitarikos grupė.

Projekto vadovė:

Dr. Egidija Kiškina – atlieka antropologinius kultūrinių grupių (jaunimo subkultūrų, opozicinių grupių, naujųjų religinių grupių, etninių subgrupių), taip pat ilgalaikius akademinio jaunimo grupių tyrimus. Kokybiniuose tyrimuose taiko matematinius metodus. El. p.: egidija.kiskina@knf.vu.lt

Projekto dalyviai:

Dr. Vytautas Evaldas Rudžionis – Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto Lietuvių šnekamosios kalbos fenomenų tyrimų vadovas, taikantis dirbtinio intelekto sistemas natūralios kalbos tekstų apdorojimui. El. p.: vytautas.rudzionis@knf.vu.lt

Dr. Aušra Kairaitytė-Užupė – lietuvių folkloro naratyvų struktūros, įvaizdžių reiškinių, religinių ir akademinio jaunimo grupių tyrėja, taiko etnografinius, longitudinius, skaitmeninės humanitarikos tyrimo metodus. ausra.kairaityte-uzupe@knf.vu.lt

Dr. Agnė Kalėdienė – socialinių tinklų, jaunimo grupių, subkultūrų; etnokultūros ir istorijos vietos jaunimo subkultūrose, rekonstruktorių klubų, šiuolaikinės baltiškosios pagonybės tyrėja. El. p.: agnė.kalediene@knf.vu.lt

Aurelija Dagilytė-Drevel – alternatyvių ir virtualių jaunimo grupių tyrėja, taiko etnografinius ir skaitmeninius tyrimo metodus. Dirba vartotojo patirties tyrimo, jaunimo kultūrinių aplinkų kūrimo ir bendruomenių vadybos srityje. El. p.: aurelija.drevel@knf.vu.lt

Gintaras Jaronis – lauko tyrimų sklaidos, renginių, parodų kūrėjas, mokomosios audiovizualinės medžiagos kūrėjas, svetainių kūrėjas, duomenų bazių administratorius. Domėjimosi sritis –mažųjų visuomenės grupių tapatybės raiškos meninė fotografija. El. p.: gintaras.jaronis@knf.vu.lt

Projektas “Lietuvos jaunimo neformalių savilaidos laikraštėlių („fanzinų“) duomenų bazės kūrimas ir reiškinio tyrimai“

Projekto tikslas 

Šio projekto tikslas – surinkti ir suskaitmeninti išsamią sovietmečio ir pirmojo Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio (1968–2000 m.) laikotarpio jaunimo neformaliosios savilaidos (fanzinų) spaudos kolekciją  (t.y. hipių, roko muzikos mėgėjų, (neo)folkloro, fantastinės literatūros mėgėjų, pankų ir įvairius kitus leidinius), tirti šio kultūros reiškinio atsiradimo prielaidas ir paplitimą Lietuvoje, jo reikšmę subkultūros dalyviams; taip pat – gilintis į jaunimo subkultūrinių tapatybių (vertybių/ pasaulėžiūrų) raiškos fanzinuose problematiką, pasitelkiant ne vien tradicinius, bet ir šiuolaikinius kompiuterinės tekstų analizės metodus. Kita projekto veiklos kryptis – atviros prieigos duomenų bazės sukūrimas, siekiant atverti sukauptą jaunimo spaudos kolekciją visuomenei ir tyrėjams, pateikiant kompiuteryje ir mobiliuose įrenginiuose patogiai prieinamą savilaidos leidinių biblioteką. Tyrėjai galės naudotis suskaitmenintu leidinių tekstynu, o taip pat – integruotais kompiuteriniais tekstų analizės įrankiais, skatinančiais išbandyti naujas technologines kultūros tyrimų galimybes.  

Projekto reikšmė 

Minimo laikotarpio jaunimo savilaidos spauda Lietuvoje mažai tyrinėta, nesukaupta, leidiniai iki šiol yra saugomi jų autorių arba skaitytojų asmeniniuose archyvuose. Šie leidiniai laikytini reikšminga jaunimo neformaliosios kultūros dalimi, jų tekstuose bei įvaizdžiuose atsiskleidžia įvairių jaunimo grupių narių ir pavienių kūrėjų laikmečio refleksija, jų gyvenimo tikrovė ir rūpimos problemos, vertybės, pasaulėžiūros. Šiuo požiūriu šie leidiniai – vertinga tyrimų medžiaga, kurią būtina ne tik sukaupti, suskaitmeninti, bet ir atverti platesniam skaitytojų ir tyrėjų ratui. Projektas siekia prisidėti išsaugant jaunimo kultūros paveldą, praturtinti sukauptus socialinių ir humanitarinių tyrimų šaltinius nauja, unikalia medžiaga. 

Ateityje duomenų bazė bus plečiama kitais jaunimo kultūros artefaktais ir tyrimų duomenimis (išsamieji interviu, klausimynai, dienoraščiai, eilėraščiai, dainų tekstai, nuotraukos, filmuota medžiaga ir kt.) ir taps išskirtiniu kultūros reiškiniu bei tyrimų šaltiniu.

Kvietimas prisidėti 

Kviečiame buvusius ir esamus fanzinų kūrėjus ir leidėjus prisidėti kuriant laikraštėlių kolekciją – patalpinti turimus kūrinius šioje duomenų bazėje, pasidalinti savo patirtimi ir prisiminimais.  Adresas pasiteiravimui:  lietuvos.zinai@gmail.com 

Projektą įgyvendina Vilniaus Universiteto Kauno fakulteto Skaitmeninės humanitarikos grupė, finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-21-30.